Metagenomik- och transkriptionsanalyser av partiell nitritation-anammox (PNA) processer för kväverening av avloppsvatten

Partiell nitritation-anammox (PNA) möjliggör energisnål biologisk kväveavskiljning med låg klimatpåverkan vid behandling av kommunalt avloppsvatten. Idag används PNA för varma koncentrerade sidoströmmen från slamrötning, men inte från huvudströmmen av avloppsvatten som står för merparten av allt kväve på avloppsreningsverk. Ökad förståelse av de mikrobiella interaktionerna krävs för att nå en stabil processlösning för huvudströmmen. I detta projekt undersöker vi den genetiska diversiteten och funktionen för de bakterier som utför processerna, genom metagenomik och metatranskriptomik i olika PNA reaktorer för sidoströmmen och huvudströmmen.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 10 maj 2020.