Mermaid

Europas hav står inför en utveckling där den marina infrastrukturen byggs ut i allt snabbare takt. I framtiden byggs allt fler havsbaserade vindkraftparker och anläggningar för marint vattenbruk och exploateringen av vågkraft ökar. Den här utvecklingen medför ett ökat behov av marin infrastruktur som stöd vid installation och drift, vilket oundvikligen också leder till större påfrestningar på miljön i haven och de marina ekosystemen. Därför är det oerhört viktigt att de ekonomiska kostnaderna, utnyttjandet av marina områden och de miljömässiga effekterna av denna verksamhet hålls inom rimliga gränser. Offshore-plattformar där flera användningsområden förenats inom samma infrastruktur innebär därmed betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Inom MERMAID utvecklas koncept för framtidens offshore-plattformar som ska kunna användas för flera syften, som energiutvinning, vattenbruk och plattformsrelaterade transporter. Projektet innefattar inte uppförande av nya plattformar, men här utforskas nya koncept i teorin, till exempel hur olika konstruktioner kan kombineras och hur nya konstruktioner kan uppföras på lämpliga platser under olika förutsättningar. I MERMAID ingår totalt 28 partnerinstitutioner: elva universitet, åtta forskningsinstitut, fem branschrepresentanter samt fyra små och medelstora företag från olika regioner inom EU. Inom gruppen ryms omfattande expertkunskaper inom hydraulik, vindteknik, vattenbruk, förnybar energi, marin miljö, projektledning och socioekonomi. MERMAID är ett av tre projekt som finansieras av EU-FP7 och som valts ut för finansiering som följd av projektet Ocean 2011 om offshore-plattformar för flera användningsområden (FP7-OCEAN.2011-1: ”Multi-use offshore platforms”). Kostnaderna för projektet uppgår till 7,4 miljoner euro. Europeiska unionen har beviljat finansiellt stöd om 5,5 miljoner euro. Chalmers är en av 29 samarbetspartners, med särskilt fokus på kostnadsnyttoanalys, multikriterieanalys samt intressentanalys om konstruktion och drift av plattformar för flera användningsområden. Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Samarbetande organisationer

 • Istanbul Teknik Universitesi (ITÜ) (Akademisk, Turkey)
 • Technische Universität Braunschweig (Akademisk, Germany)
 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Privat, Italy)
 • Universidad de Cantabria (Akademisk, Spain)
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Privat, Netherlands)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
 • Bolding & Burchard (Privat, Denmark)
 • Dansk Akvakultur Forening (Privat, Denmark)
 • Athens University of Economics and Business (Akademisk, Greece)
 • Stichting Deltares (Privat, Netherlands)
 • Enel (Privat, Italy)
 • University of Dundee (Akademisk, United Kingdom)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Akademisk, Greece)
 • Musholm (Privat, Denmark)
 • DHI (Privat, Denmark)
 • DONG Energy Wind Power Holding (Privat, Denmark)
 • Kefalonia Fisheries (Privat, Greece)
 • Hortimare (Privat, Netherlands)
 • Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) (Forskningsinstitut, Netherlands)
 • Cyprus Research and Educational Foundation (Forskningsinstitut, Cyprus)
 • Statoil (Privat, Norway)
 • Vlaams instituut voor de zee (VLIZ) (Forskningsinstitut, Belgium)
 • Universita degli studi - Roma Tre (Akademisk, Italy)
 • Universita di Bologna (Akademisk, Italy)
 • Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (Privat, Poland)
 • Hvalpsund Net (Privat, Denmark)
 • Havforskningsinstituttet (Forskningsinstitut, Norway)
 • Norwind Installer (Privat, Norway)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 mar 2022.