Mer med mindre - Ett användarperspektiv på fjärrvärmens roll i framtida energisystem

Startdatum 2011-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-15

Energin som används i byggnader utgör en betydande del av Sveriges energianvändning. Fjärrvärme har potential att bidra till att effektivisera energianvändningen och därför kan, och borde, fjärrvärme spela en viktig roll i ett framtida hållbart samhälle. Men, för att ett energisystem ska kunna vara så effektivt som möjligt så måste användarna av systemet acceptera det och använda det på ett energieffektivt sätt.

Syftet med det här projektet är att ta fram och utvärdera produkter och tjänster som visualiserar fördelarna med fjärrvärme samtidigt som de uppmuntrar till energieffektiv användning. Inledningsvis undersöks människors attityder till och kunskaper om energi och fjärrvärme samt hur människor idag använder värme och varmvatten. Därefter kommer produkt- och tjänstelösningar tas fram som passar de boendes attityder och beteendemönster. Avslutningsvis kommer produkterna och tjänsterna att utvärderas av potentiella framtida användare i deras hem.

Projektledare: Ulrike Rahe, Chalmers & Gunnar Nilsson, Göteborg Energi

Externa parter
Göteborg Energi, Gunnar Nilsson
Forskargrupper
Mer med mindre - Design för hållbar utveckling
Styrkeområde
Nyckelord
​Fjärrvärme, värmeanvändning, vattenanvändning, design för miljövänligare beteenden, q ekodesign

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2015.