Mer med mindre_projektbild

Mer med mindre - Ett användarperspektiv på energibesparing i framtida elsystem

Startdatum 2009-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Projektet ämnar utreda och främja möjligheterna för ett teknikskifte mot ett framtida elsystem där produkters effektförbrukning kan styras för att optimera effektåtgång och minimera energianvändning. Dessa möjligheter konkretiseras via ett antal R&D-projekt, där produkttillämpningar kommer att utvecklas för ett framtida elsystem i bostäder. Via tillämpningarna undersöks potentialen för ett teknikskifte genom att utreda hur aktörerna på marknaden, exempelvis nätleverantörer, elleverantörer och leverantörer av elektriska apparater, ställer sig till olika typer av produktlösningar. Individers attityd till teknikskiften och motivation för effektiviserande åtgärder är andra fokusområden för projektet.

Det framtida systemet tros kunna utjämna effektbelastningen i elnätet och reducera effekttopparna som idag finns under vissa delar av dygnet. I ett vidgat perspektiv öppnar det framtida elsystemet för en flexibel momentanprisbaserad eldebitering med potential att uppmuntra hushållens elanvändare till energibesparing och långsiktigt påverka deras beteenden och attityder.

Projektledare: Ulrike Rahe

Externa parter
Chalmers Industriteknik
Forskargrupper
​Mer med mindre - Design för hållbar utveckling, Design & Human Factors
Nyckelord
​Innovation, energibesparing

Sidansvarig Publicerad: må 19 mar 2018.