Mekanismer för kopparjontransport i mänskliga celler

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.