Mekaniserad efterbehandling av svetsade strukturer för fordons- och transportapplikationer (MIDWEST)

Syfte och mål: Detta projekt kommer att utveckla och implementera mekaniseringslösningar för viktiga förbättringsmetoder (Slipning, TIG och HFMI) för svetsade komponenter och strukturer. Detta möjliggör ökad utmattningslivslängd, förbättrad lastkapacitet och produktkvalitet, produktivitet, minskad skrotning och en mer hållbar och effektiv tillverkning när dessa används fullt ut i den svenska fordons- och transportutrustningsindustrin. Dessa lösningar kommer att vara viktiga för hjullastare och transportfordon, lastningskranar, gaffeltruckar och chassikomponenter i bilar.
Förväntade effekter och resultat: De förbättringsmetoder som studeras inom projektet har tidigare visat exceptionellt goda resultat på utmattningslivet hos svetsade komponenter, men för att metoderna ska implementeras till fullo i den svenska industrin så behövs mekaniseringslösningar för dessa metoder. Projektet kommer att studera, mekanisera och kvalitetssäkra för att möjliggöra full användning och implementering i den svenska fordons och transportutrustningsindustrin. Lämpliga efterbehandlingsmetoder för olika applikationer ska identifieras och mekaniseras och riktlinjer utvecklas. Upplägg och genomförande: En robotcell för mekanisk efterbehandling av svetsar byggs upp hos Robotdalen. Svetsade komponenter laser-skannas och en i projektet framtagen algoritm genererar en robotbana som säkerställer att efterbehandling med TIG, slipning samt HFMI utförs vid den kritiska svetstån längs med hela svetsen. Fyra industrispecifika demonstratorer från Bil, Hjullastare, Lastkran och Gaffeltruck kommer att efterbehandlas med metoden, och resultaten analyseras tekniskt och med LCC. Arbetet utförs i 6 arbetspaket över 3 år och i nära samarbete mellan deltagarna.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Winteria AB (Privat, Sweden)
  • Swerim AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-13
Slutdatum 2023-11-13

Sidansvarig Publicerad: lö 10 apr 2021.