Med andra ögon - Visualisering av det mänskliga ögats synbegränsningar

Startdatum 2010-05-14
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-05-14
​Projektet handlar om att utveckla och testa en fotograferingsteknik för att ge en bild av hur varierande belysningssituationer påverkar personer med olika visuella funktionsnedsättningar. Målet är att kunna fotografera olika miljöer på ett sådant sätt att den digitala bilden överensstämmer med hur ögat verkligen uppfattar situationen. Syftet är bland annat att illustrera olika bländningssituationer. Resultaten från projektet har en bred tillämpning på det åldrade ögats begränsningar; vilket är av stor betydelse inom särskilda boendeformer för äldre.
​Projektet drivs av Göteborgs Universitet, Oftalmologiska Institutionen och finansieras av KK-stiftelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Göteborgs Fastighetskontor, Färdtjänsten, Lokalförvaltningen (som bidrar med testlokal i Vision Bo Äldre i Lillhagsparken), White Arkitekter AB, Focus Neon AB och Vectura AB.
​Projektledare: Jörgen Thaung och Johan Sjöstrand, avd för Oftamologi, Göteborgs Universitet.
Medverkande från Chalmers Arkitektur: Monica BIllger
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: fr 07 mar 2014.