Mechanical modelling And eXperIMents for Improved Sports Equipment

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-21

Sidansvarig Publicerad: lö 04 maj 2019.