Materialflexibel produktion - utveckling av fysisk och virtuell testbädd

Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

Exempel på produkter som kommer att testas i pilotproduktion är:

  • Produkter med hög komplexitet
  • Produkter med inbyggd intelligens eller funktionella material
  • Produkter med olika materiallösning beroende på produktionsvolym

Analyser och provning kommer att göras parallellt i fysisk testbädd i olika delsteg och i virtuell miljö för full produktionskedja.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Gapwaves AB (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-15

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.