Matematisk modellering av massakokare


Projektet syftar till att utveckla 3D-mekanistiska modeller för strömning, reaktion (delignifiering), mass- och värmeöverföring i massakokare. Modellerna kommer att användas för förbättrad apparatutformning, drift och uppskalning, och kommer att valideras på olika skalor. En dynamisk modellering leder till ökad produktkvalitet och förbättrad processtabilitet. En förbättrad processtabilitet gör att energieffektiviteten ökar bl.a. genom att kokningen blir jämnare. Ett mer homogent kok medför även en besparing av ånga och kemikalier i efterföljande bleksteg.

Samarbetande organisationer

  • Valmet (Privat, Finland)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 06 feb 2021.