Massive MIMO med lågprecisionsomvandlare

Väldigt stora MIMO system (Massive MIMO), det vill säga att utrusta cellulära basstationer med ett stort antal antenner i förhållande till antalet aktiva användare, är en lovande framtida teknologi i nästa generations mobilnät. För att kunna skala upp antalet antenner men samtidigt hålla nere kostnaderna måste lågprecisionskomponenter användas, vilket kan påverka systemets prestanda markant. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att karaktärisera avvägningen mellan prestanda och kostnad i väldigt stora MIMO system. Fokus kommer att ligga på hårdvarubegränsningar till följd av användningen av lågupplösta analog-till-digital- och digital-till-analog-omvandlare. De huvudsakliga målen med projektet är i) att karaktärisera den maximala möjliga datahastigheten i upplänk och nedlänk i väldigt stora MIMO system som använder lågprecisionsomvandlare ii) att utveckla sändar- och mottagaralgoritmer som närmar sig de fundamentala datahastighetsgränserna iii) att kunna rekommendera tillräcklig omvandlarupplösning för att nyttja de fördelar som väldigt stora MIMO system medför. Ytterligare mål med det föreslagna projektet är att stärka samarbetet mellan Chalmers och Ericsson i ett område (utveckligen av framtida mobilsystem) som är viktigt för den svenska industrin, att publicera vetenskapliga artiklar och patent samt att främja kunskapsutbytet mellan Chalmers och Ericsson.

Startdatum 2015-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.