Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2010-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.