Management i stadsomvandling: Vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?

Startdatum 2013-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31
​Projektet är en förstudie kring management i stadsomvandling med hänsyn till långsiktiga effekter avseende sociala kvaliteter och ekonomi.  Den centrala forskningsfrågan avser hur en ökad samverkan och delat ansvar mellan fler aktörer och intressenter kan styras och organiseras samt fastighetsägarens roll i de processerna.  
Externa parter
​Poseidon Bostads AB, genom Anders Söderman
Stena Fastigheter, genom Bengt Gustafsson
Projektledare
​Paula Femenías, Chalmers Arkitektur: femenias@chalmers.se
Relaterade projekt
​Examensarbete med Maria Liabäck och Niklas Skogsäter, Master Design and Construction Project Management (examinator Jan Bröchner) 
Nyckelord
Omvandling, ombyggnad, efterkrigstidens bostadsområden, sociala effekter, ekonomi, långtids effekter, fastighetsägare, management, andra aktörer 
​CMB Centrum för Management I Byggsektorn, Poseidon Bostads AB, Stena Fastigheter. In-kindbudget 100 MSEK
​Paula Femenías, Chalmers Arkitektur: femenias@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2015.