Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja - innovativa steg mot ett proteinskifte (CirkAlg)

I projektet CirkAlg utforskas möjligheterna att skapa en ny cirkulär blå näring i Sverige. Målet är att utveckla processer som via industriell symbios kan generera en ny svensk marin proteinkälla på ett resurseffektivt sätt.

Samarbetande organisationer

  • Livsmedelsverket (Offentlig, Sweden)
  • Oatly AB (Privat, Sweden)
  • Gastroba Utvecklings AB/VegMe (Privat, Sweden)
  • Bua Shellfish AB (Privat, Sweden)
  • Scandic Pelagic Ellös AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Kristianstad (Akademisk, Sweden)
  • KosterAlg (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2018-12-01
Slutdatum 2021-11-30

Publicerad: lö 30 maj 2020.