Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja - innovativa steg mot ett proteinskifte (CirkAlg)

I projektet CirkAlg utforskas möjligheterna att skapa en ny cirkulär blå näring i Sverige. Målet är att utveckla processer som via industriell symbios kan generera en ny svensk marin proteinkälla på ett resurseffektivt sätt.

Projektet utförs i samverkan mellan flera universitet, företag och en myndighet och syftar till att utveckla tekniker för att i två steg höja proteinhalten i makroalger (dvs tång), och i ingredienser gjorda av dessa. I första steget odlas algerna i näringsrika industriella utflöden och i andra steget utvecklas skalbara processer för att koncentrera proteinet i de odlade algerna. Andra viktiga delar i projektet är att analysera och optimera smaklighet, näringsvärde och säkerhet hos de utvecklade proteiningredienserna och i produkter innehållande dessa.

Startdatum 2018-12-01
Slutdatum 2021-11-30

Publicerad: on 19 jun 2019.