MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av ämnen för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.
Med ny teknik möjliggörs en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Okänd, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.