MV Estonia - Research Study of Sinking Sequence of MV Estonia

Det övergripande syftet med forskningsstudien är att förstå och förklara sjunkförloppet och de underliggande orsakerna till förlusten av MV Estonia. Baserat på de resultat som framkommer i studien producerar man sedan lämpliga rekommendationer för utformning och drift av passagerarfartyg. Detta för att förhindra liknande tragedier i framtiden.

Webbsida med information om Estoniaprojektet:
MV Estonia project
Samarbetspartners
SSPA (Göteborg, Sverige), Safety At Sea Ltd (Glasgow, England), Maritime Research Institute Netherlands (Wageningen, Nederländerna).

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.