Mätning av DNA-skador som ett sätt att individanpassa cancerbehandling med cellgifter

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.