Mätbaserad jämförelse av reglerstrategier för värmesystem i flerbostadshus

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om reglering av vattenburna värmesystem i befintliga flerbostadshus, vilket kan leda till minskad energianvändning till en låg kostnad. Projektet omfattar en mätbaserad jämförelse mellan tre olika reglerstrategier.

Samarbetande organisationer

  • CIT Energy management AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.