Målföljning för komplicerade mätfall i störande bakgrundsmiljö för flygande sensorsystem

Projektet innefattar tre områden, med tillhörande mål, enligt följande: 1. Ta fram och förfina metoder för att hantera komplicerade mätfall, med fokus på täta målsituationer och upplösningsproblematik. 2. Bedriva forskning kring hur signalbehandling och målföljning kan kombineras, och vilka prestandaförbättringar och funktionstillväxter detta kan ge. 3. Ta fram metoder för att detektera och följa små mål i en störande bakgrundsmiljö. Ett annat viktigt syfte med projektet att utveckla och stärka det kompetenscentrum som byggts upp inom målföljning på Chalmers.

Samarbetande organisationer

  • Saab (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.