Möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i Västra Gårdsten

Projektet syftar till att presentera för- och nackdelar för minst tre olika sätt att ansluta solcellsanläggningar i det lokala elnätet i Västra Gårdsten. För- och nackdelarna ska beskriva kostnader för såväl elnätbolaget som fastighetsbolaget. Syftet är att få bättre beslutsunderlag inför anslutning av solcellsanläggningar.

Samarbetande organisationer

  • Gårdstensbostäder (Privat, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 03 dec 2019.