Möjliggöra hållbar vattenrening genom användning av ettringit som värdeskapande mineraltillsats i cementbetong

Syfte och mål
Projektet syftar till att lösa flaskhalsproblemet i den nya tekniken för avloppsrening genom att experimentellt undersöka möjligheterna att utnyttja biprodukten ettringit, som bildas vid reningen av avloppsvatten, i cementbetong som en värdeskapande mineraltillsats. Som ett resultat kommer ett nytt system för avloppsrening att kunna användas i stor utsträckning som i sin tur leder till en effektivare konvertering av avloppsvatten till ett rent vatten med lite eller inget sekundärt avfall vilket främjar uppnåendet av mål 6.3 samt mål 12.2, 12.4 och 12.5 i FN:s Agenda 2030.

Förväntade effekter och resultat
Med positiva resultat från detta projekt kommer biprodukten ettringit från avloppsrening att kunna användas som en värdeskapande mineraltillsats i cementbetong, vilket resulterar i en mindre användning av Portlandcement. En minskad användning av Portlandcement innebär att koldioxidavtrycket från produktion av cementbetong kommer att minska. Detta mer hållbara tillvägagångssätt kommer med stor sannolikhet att främja att den nyutvecklade elektrokemiska tekniken för rening av avloppsvatten.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet omfattar fyra arbetspaket inklusive laboratorieundersökningar och hållbarhetsanalyser. Projektet ska samordnas av en akademisk partner Chalmers Tekniska Högskola som "problemlösare" och kommer att genomföras i nära samarbete med två industripartner, en från avloppsreningssektorn som "behovsägare" eller leverantör av biprodukt och en annan från byggsektorn som användare av biprodukten.

Samarbetande organisationer

  • Axolot Solutions (Privat, Sweden)
  • Thomas Concrete Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 29 sep 2019.