MOTSTRÖM - Motståndsminskning för strömningsytor i kompressor

Syfte och mål: I projektet kommer vi att söka nya sätt att minska de aerodynamiska förlusterna i kompressordelar. Ett sätt att göra detta är att försöka minska luftens friktion mot ytorna i gaskanalerna, genom att försena omslag till turbulent strömning. Idag utvecklas metoder fram för att polera ytor och att tvätta motorer för att luftens friktion mot ytorna skall minskas och bränsleförbrukningen hållas nere. Från forskning kommer nya möjligheter att påverka friktionen i turbulenta gränsskikt liksom möjligheter att fördröja transition , vilket ger nya möjligheter till motståndsminskning. Förväntade effekter och resultat: En reduktion av ytfriktionen ger direkt möjligheter till att reducera bränsleförbrukning i motorer, för alla tillämpningar. Att ytfriktion uppstår kan inte undvikas, men påverkas av flera faktorer som hör till utformningen av maskinen. Utformningar som är möjliga i en maskin begränsar de möjliga tekniska valen. Vi förväntar oss att kunna se en reell sänkning av friktionsmotstånd under tillstånd som efterliknar en motors tryckgradient.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.