MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation med smart samverkan

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. Tillsammans kommer kunskap och arbetssätt utvecklas för att IUC Wermland, Chalmers och Swerea IVF ska kunna sprida kunskaper och metoder, både från MEET- och andra forskningsprojekt inom innovationsledning och organisering.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • IUC Wermland (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-31

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.