MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. 

I det här projektet utvecklas MEET-konceptet och paketeras för industriell användning i form av workshoppar, utvecklingsstödjande metod och en MEET-app. Projektet genomför insatser på tre industriföretag - Ventisol, Tamtron, Slottsbro och LaRay - för att utveckla deras förmåga att förbättra sitt arbetssätt och att leda sina processer mot ökad innovation. Projektparterna Chalmers och Swerea IVF bidrar med kunskap om MEET, medan IUC Wermland agerar intermediär för nyttiggörande av kunskap.

Samarbetande organisationer

  • IUC Wermland (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.