Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering

Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-04-30
​Ombyggnad och renovering har stor betydelse för branschen, men det saknas bra arbetsplatsorienterade produktivitetsmått. Målen är här att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av resursåtgång i ombyggnadsprojekt, inklusive dagens IT-stöd, att utveckla enkla ombyggnadsanpassade produktivitetsmått och att undersöka krav på IT-stöd. Ett tjugotal platschefer med aktuell erfarenhet av ombyggnad/renovering av flerbostadshus och kontorshus intervjuas. Intervjupersoner väljs så att olika företags- och projektstorlekar blir representerade. Samverkan planeras med den nya Formassatsningen Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (NCESR) och Nationellt renoveringscentrum vid LTH.
Projektledare och kontaktperson
Jan Bröchner, jan.brochner@chalmers.se, 031-772 54 92
Externa parter

​Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (NCESR/LTH): Kristina Mjörnell

Nationellt renoveringscentrum (LTH): Dennis Johansson

I en planerad referensgrupp ingår företrädare för större och mindre byggföretag.

​Sveriges Byggindustrier

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.