Lufttäthetens förändring i nybyggda hus- orsaker och konsekvenser

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering. Beräkningar kommer att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer. Projektet resulterar i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad. Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser

Samarbetande organisationer

  • Wäst-Bygg AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-04-15

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.