Long-term performance monitoring of concrete structures using a novel graphene-based DURAble SENSor

Syfte och målsättning är att utveckla och undersöka grafenbaserade sensorer som är beständiga och långtidsstabila då de är ingjutna i betong. Sensorerna ska göra det möjligt att mäta betongens hårdnande och beständighetsegenskaper under bygg och driftskedet och hur dessa egenskaper förändras med tiden och av nedbrytning (t.ex. inträngning av klorider eller koldioxid). Intentionen är att sensorerna ska registerar resistivitet och dielektriska egenskaper eftersom detta har en mycket stark koppling till betongens strukturutveckling.

Samarbetande organisationer

  • Thomas Concrete Group (Privat, Sweden)
  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-30
Syfte och målsättning är att utveckla och undersöka grafenbaserade sensorer som är beständiga och långtidsstabila då de är ingjutna i betong. Sensorerna ska göra det möjligt att mäta betongens hårdnande och beständighetsegenskaper under bygg och driftskedet och hur dessa egenskaper förändras med tiden och av nedbrytning (t.ex. inträngning av klorider eller koldioxid). Intentionen är att sensorerna ska registerar resistivitet och dielektriska egenskaper eftersom detta har en mycket stark koppling till betongens strukturutveckling.

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.