Lokal hyertermi för att öppna blod-hjärnbarriören och förbättra behandling av hjärntumörer

I det här projektet utvecklas system för hypertermibehandling av djupt liggande cancertumörer, baserat på mikrovågsteknik. Forskningen på Chalmers inriktas särskilt på tumörer i hals- och nackregionen samt på hjärntumörer hos barn.

Hypertermi innebär att man värmer tumören till strax över 40°C upprepade gånger. Denna behandling är toxisk för tumören i sig själv, men den gör också tumören mer känslig för den traditionella kemoterapin och strålningsterapin. Detta leder i sin tur till att man kan minska stråldos och mängden cytostatika med bibehållet resultat. Kliniska studier  har även visat på så mycket som fördubblad botandegrad om man kombinerar hypertermi med traditionell cancerbehandling.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 03 aug 2021.