Logistic Visibility for Circularity (LOVIS4C)

Logistic Visibility for Circularity (LOVIS4C) syftar till att undersöka hur resursförbrukning och miljöpåverkan från utökade produktionssystem (inklusive reparation, återanvändning, återtillverkning och återvinning) kan minimeras genom att dela information och skapa transparens i försörjningskedjan.

Det ser även på rollen som transparent information spelar för cirkularitet i försörjningskedjan och hållbarhet, särskilt för inkommande material- och komponentflöden till tillverkande företag. LOVIS4C är en förstudie med målet att definiera ett komplett FoI-projekt.Konsortiet bakom förstudien är speciellt sammansatt för att få in flera perspektiv kring visibilitet i försörjningskedjan. LOVIS4C kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att identifiera nyckelprocesser och relaterad information som kräver transparens för att underlätta övergången till mer resurseffektivitet och cirkulär tillverkning. Det bygger på aktivt engagemang och samarbete av olika aktörer (tillverkningsindustri, teknikleverantör och standardiseringsinstitut) för kunskapsdelning och gemensam utveckling av lösningar.


Studien kommer att följa en Delphi-metod för att identifiera ett antal kritiska områden gällande visibilitet i försörjningskedjan, samt bedöma deras inverkan på en övergång till cirkulär produktion: (1) planerings- och ledningsprocesser, (2) nyckelbeslut, (3) indikatorer, (4) nivån och omfattningen av "intelligens"/förutsägbarhet och (5) tekniska krav gällande synlighet. Under förstudien kommer ytterligare industri- och institutpartners att inkluderas samtidigt som det kompletta FoI-projektet definieras.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Meridion AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • ASSA ABLOY AB (Privat, Sweden)
  • Odette Sweden AB (Non profit, Sweden)
Startdatum 2022-10-14
Slutdatum 2023-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 17 dec 2022.