Localizing epileptic brain activity using non-invasive EEG functional neuroimaging​

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Lokalisering av epileptisk hjärnaktivitet med hjälp av skonsam EEG-mätning​

Det här projektet inriktar sig på att förbättra nuvarande, otillräckliga diagnostikmetoder för att med anatomisk precision exakt kunna lokalisera epilepsi-centrat, så att man ska kunna utföra kirurgi. Anledningen är att anti-epileptiska mediciner ofta misslyckas med att helt kontrollera epileptiska anfall. Ett alternativ, som kräver kunskap om det epileptiska fokuset, är att operera bort anfallsutlösande hjärnvävnad.

De diagnostiska verktyg som används idag är begränsade i sin exakthet och medför därför stora risker. Om man underskattar hur stort det påverkade området är kan det resultera i återkommande anfall efter operationen, medan överskattning kan innebära en ökad risk för funktionsnedsättningar.

Det övergripande målet med forskningen är att utveckla en skonsam, kliniskt genomförbar och tidseffektiv metod för lokalisering av epileptisk hjärnaktivitet, baserat på elektroencefalografi (EEG). EEG är det viktigaste av de diagnosverktyg som idag används för att finna aktivitetskällor i hjärnan. Verktyget mäter spänningsmöjligheter på skalpen med hjälp av EEG-elektroder som man fäster på olika områden.
 
För mer information se den engelska sidan.
​Arbetet finansieras av Chalmers och Islamic Development Bank. Projektet är ett samarbete med FCC. Data samlas in på Avdelningen för neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.