Livslängds- och statusbedömning av fjärrvärmerör

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Energiforsk AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-31

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2018.