Livscykelanalys av storskalig litium-jonbatteriproduktion och återvinning

Livscykelanalyser (LCA:er) har pekat ut tillverkningen av litium-jonbatterier som en betydande källa till koldioxidutsläpp från elfordon. Resultaten varierar dock stort mellan studier och en viktig förklaring är att data från batteriproduktion i industriell skala är svår att erhålla. För- och nackdelar med avfallshantering och materialåtervinning i slutet av batteriernas livscykel varierar också.
Dessutom har brist på metodmässig stringens i modelleringen lett till både under- och överskattningar av fördelarna med återvinning. I nuläget dominerar två datakällor vid LCAmodellering av batterier, ”GREET-modellen” och databasen Ecoinvent, som båda har brister. Det finns dessutom kunskapsluckor kring effekterna av den snabba pågående utvecklingen i alla delar av batteriets livscykel. Därmed finns behov av djupgående studier av storskalig batteriproduktion och metodiskt stringenta LCA-studier som baseras på nytt primärdata, för att utvärdera fordonsbatteriernas miljöpåverkan.
Detta doktorandprojekt är en fortsättning på ett tidigare SEC-projekt. Projektet är indelat i tre arbetspaket:
(1) kartläggning och analys av batteriproduktion
(2) avfalls-hantering och materialåtervinning
(3) en syntesdel

De industriella deltagarna är kärnan i målgruppen för resultaten. Den totala projektbudgeten är 6,59 MSEK varav 54% utgörs av naturainsatser.

Samarbetande organisationer

  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Northvolt AB (Privat, Sweden)
  • Swedish Electromobility Centre (Centrumbildning, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-07-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.