LISA - Line Information System Architecture

​Framtidens hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem måste vara produktiva och flexibla, och dessutom miljövänliga och säkra för de anställda. För att förbättra ett produktionssystem och nå dessa mål, måste produktionsledningen ha tillgång till sammanhängande information om hela anläggningens produkter och processer. En viktig dold källa i tillverkningsindustrin är data. Såväl information som data är dock ofta ostrukturerade och pappersbaserade.

Målet med detta projekt är att utveckla en systemarkitektur för linjeinformation (LISA) som kan användas i industriella produktionssystem i allmänhet och i automatisk diskret tillverkning i synnerhet. Denna arkitektur syftar till att samla in rådata från anläggningens produktionssystem och omvandla dessa data till begriplig och sammanhängande information, för att underlätta produktionsledningens beslut.

LISA baseras på en formell beskrivning av systemet och dess komponenter. Den formella definitionen av funktioner, aktiviteter, samband och kontaktytor mellan komponenter bör kunna erbjuda standardiserad och generisk information.

Det övergripande målet för LISA är att reducera kostnader och miljöpåverkan samt att förbättra produktkvaliteten och systemets flexibilitet och pålitlighet.

VINNOVA

Sidansvarig Publicerad: on 03 sep 2014.