Lignin depolymerisering till bränslekomponenter genom katalytisk hydrogenering

Projektet syftar till att producera förnyelsebara bränslen från lignin med hjälp av katalytisk hydrodeoxygenering (HDO). I projektet används kraftlignin som är en industriellt tillgänglig råvara.  Projektet inkluderar också utveckling av kinetikmodeller för ligninnedbrytning som kan användas för katalysatorutveckling genom att utforska reaktionsmekanismerna och i slutändan kan användas för dimensionering och utformning av processerna. 

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 27 jun 2019.