Lignimatch - Ligninprodukter

Ett samarbete med skogsindustriell kemiteknik. Den del som utförs på Kemisk Miljövetenskap avser systemstudier av ligninprodukter med syftet att avgöra vilka produkter och processvägar som är rimliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Innefattar även studier av innovationssystemet för ligninprodukter. 

Sidansvarig Publicerad: må 26 nov 2018.