LightFibre – Ligninbaserad kolfiber från lösningsspunnen prefiber

Projektet syftar till att visa hur en konkurrenskraftig biobaserad kolfiber och därmed en ny högvärdig produkt kan skapas från lignin. I projektet ska grundläggande förutsättningar och mekanismer för huvudstegen i tillverkningen undersökas för att nå projektmålen för kvalitet, utbyte och processtid. Projektet bidrar till utveckling av nya produkter som kan minska energianvändningen vid sin användning och bidra till nya affärsmöjligheter för skogsindustrin.

Samarbetande organisationer

  • Innventia (Okänd, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • SCA Forest Products (Privat, Sweden)
  • Valmet (Privat, Finland)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.