LifeExt-2-Implementation

Många av landets broar har nått sin beräknade tekniska livslängd och kostsam uppdatering behövs. Det finns högeffektiva
metoder som kan användas för att förnya utmattningslivet för broarna genom att lokalt reparera de mest utmattningsskadade
detaljerna. Detta visades i projekt ”LifeExt” (Vinnova Dnr 201702670, InfraSweden2030 Klimatneutral Infrastruktur). Men
en del återstår att lösa för att kunna tillämpa metoderna på äldre broar. Metoderna skapar en lokal återsmältning med TIGsvetsning
och/eller gynnsam plasticering med tryckspänningar i utmattningsskadade områden via HFMI/UIT behandling. Men
hur ska en lyckad behandling karaktäriseras och kunna mätas? Metoder för kvalitetssäkring behöver lösas och i LifeExt-2-
Implementation fokuseras därför på att utveckla metoder för kvalitetssäkring, planera och genomföra livslängdsförlängning på
en utvald bro, utvärdera resultatet och sammanställa full dokumentation. Metoderna ska tas från TRL 5/6 till TRL 7/8. Under
projektet ska även underlag för uppdatering av TRV:s regelverk formuleras och arbetet för detta drivas inom TRV. Vidare ska
Guideline för utbildning och kvalitetssäkring tas fram och i LifeExt utvecklad UT-TOFD (ultraljud) testas i broapplikation.
Bedömningsteknikerna ska även förbättras med statistiska bedömningar. Stora kostnads- och miljöbesparingar kommer att nås
då broarna får längre liv - och även kan lastkapacitethöjas - med dessa metoder.
Projektet kopplar tillfullo till InfraSweden2030’s vision och tre programmål, adresserar dess Fokusområden 1 och 5, samt mål
nr 9 och 11 i Agenda 2030 och löser ”en av de 14 stora utmaningarna för Engineering” (NAE). Implementerade metoder
bedöms ge besparingar på 25-100Mkr årligen, miljövinster därutöver.

Startdatum 2021-05-31
Slutdatum 2024-05-30

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.