Livscykelhantering av trä i Schweiz: metoder, verktyg och beslutsstöd i miljöfrågor

Målet med det här projektet är att identifiera miljöstrategier för hållbar hantering av träresurser i Schweiz. För att uppnå det här målet kommer vi att bedöma nuvarande och framtida värdekedjor inom träbranschen genom att kombinera en dynamisk (tidsbestämd) och rumsbestämd materialflödesanalys (MFA) med livscykelanalys (LCA). Kombinationen av MFA och LCA kommer att göra det möjligt att skapa en helhetsbild av framtidens resursanvändning och eventuella begränsningar samt miljöpåverkan i hela systemet med hänsyn till kollager och effekter såsom klimatförändring, humantoxicitet och biologisk mångfald. MFA-LCA-verktyget kommer att omfatta befintlig och ny teknik för framställning av kemikalier från trä, pappersmassa och papper, bioenergi och byggnadskomponenter. Med en avancerad numerisk modell beräknas effekterna av träanvändning och korrelationen med energianvändning. Modellen används även för att kvantifiera utsläpp från olika byggnadstyper, mot bakgrund av flera faktorer som bland annat termisk massa. Slutligen ska flera olika scenarion bedömas för att underlätta utveckling av strategier för en hållbar hantering av träbaserade värdekedjor ur ett miljöperspektiv.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Målet med det här projektet är att identifiera miljöstrategier för hållbar hantering av träresurser i Schweiz. För att uppnå det här målet kommer vi att bedöma nuvarande och framtida värdekedjor inom träbranschen genom att kombinera en dynamisk (tidsbestämd) och rumsbestämd materialflödesanalys (MFA) med livscykelanalys (LCA). Kombinationen av MFA och LCA kommer att göra det möjligt att skapa en helhetsbild av framtidens resursanvändning och eventuella begränsningar samt miljöpåverkan i hela systemet med hänsyn till kollager och effekter såsom klimatförändring, humantoxicitet och biologisk mångfald. MFA-LCA-verktyget kommer att omfatta befintlig och ny teknik för framställning av kemikalier från trä, pappersmassa och papper, bioenergi och byggnadskomponenter. Med en avancerad numerisk modell beräknas effekterna av träanvändning och korrelationen med energianvändning. Modellen används även för att kvantifiera utsläpp från olika byggnadstyper, mot bakgrund av flera faktorer som bland annat termisk massa. Slutligen ska flera olika scenarion bedömas för att underlätta utveckling av strategier för en hållbar hantering av träbaserade värdekedjor ur ett miljöperspektiv.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi inom styrkeområdet Samhällsbyggnad.

Nyckelord: Materialflödesanalys, livscykelbedömning, cascading, kollager, regionbaserad konsekvensanalys, upscaling, värdekedja för trä

Projektdeltagare

Projektledare
Prof. Stefanie Hellweg (ETH Zurich)

Projektdeltagare
An De Schryver (ETH, Institute of Environmental Engineering: ETH-IFU)
Holger Wallbaum (ETH, Institute of Construction and Infrastructure Man-agement: ETH-IBI)
Michael Bösch (Aveny GmbH) 
Peter Hofer (GEO partner AG)

Kontaktperson
Prof. Hollger Wallbaum

Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) (Akademisk, Switzerland)
Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi inom styrkeområdet Samhällsbyggnad.

Nyckelord: Materialflödesanalys, livscykelbedömning, cascading, kollager, regionbaserad konsekvensanalys, upscaling, värdekedja för trä

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.