Lass - Lightweight Construction Application at Sea

Projektet LASS syftar till att förbättra effektiviteten i sjötransporter och för att öka konkurrenskraften i den svenska varvsindustrin. Detta kommer ske genom utveckling och demonstration av metoder för att användningen av lättvikts-material vid fartygskonstruktion.


Webbsida för mer information
www.lass.nu

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.