Lasrar och optiska länkar för datakommunikation

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
Korta optiska länkar används i snabbt ökande omfattning för överföring av stora mängder data längs optiska fibrer och polymera vågledare i t.ex. datacenter och superdatorer.
 
Den mest lämpliga ljuskällan är en s.k. ”vertical cavity surface emitting laser (VCSEL)” med en unik kombination av hög verkningsgrad, hög modulationshastighet, god kopplingsverkningsgrad till optiska fibrer och låg tillverkningskostnad.
 
I projektet utvecklar vi nya VCSELs och VCSEL-relaterad teknik för att tillgodose behovet av högre kapacitet, längre överföringsavstånd och mindre energiförbrukning i optiska datakommunikationsnät. Detta inkluderar snabbare och mer effektiva VCSELs, snabba våglängdsavstämbara VCSELs samt VCSEL-matriser och metoder för integrering som möjliggör rums- och våglängdsmultiplexering. Det inkluderar också mer avancerade modulationsformat, som t.ex. multinivåmodulering, för att öka kapaciteten genom att förbättra kommunikationskanalens spektrala effektivitet.
 
Under de senaste åren har vi utvecklat VCSELs med rekordprestanda med avseende på singelmodeffekt, polarisationskontroll, våglängdsavstämning, modulationsbandbredd, digital överföringskapacitet och prestanda vid överföring av RF-signaler.
 
 
Projektledare och kontaktperson
Externa parter i projektet
​Tyndall Institute, Cork, Ireland
Technical University of Berlin, Berlin, Germany
Cambridge University, Cambridge, UK
CNR-IEIIT, Torino, Italy
IQE Europe, Cardiff, UK
HP Labs, Palo Alto, CA, USA
TE Connectivity, Järfälla, Sweden
IBM, Yorktown Heights, NY, USA
Swedish Foundation for Strategic Research, 2008-2013 (15.9 MSEK)
Swedish Research Council, 2011-2014 (3.3 MSEK)
Swedish Research Council, 2011-2013 (2.5 MSEK)
Swedish Research Council, 2013-2016 (4.0 MSEK)
European Union, project SUBTUNE, 2008-2011 (3.5 MSEK)
European Union, project VISIT, 2008-2011 (3.6 MSEK)
European Union, project MERLIN, 2013-2016 (3.4 MSEK)
TE Connectivity, 2011-2013 (1.9 MSEK)
HP Labs, 2011-2014 (3.1 MESK)
Chalmers Area-of-Advance Nanoscience and Nanotechnology, 2013 (0.5 MSEK)

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2016.