Laserytbeläggning med högentropimaterial

Högentropimaterial utgör den senaste gruppen av metalliska material. Denna typ av material uppvisar unika kombinationer av egenskaper. Detta projekt syftar till att stödja möjligheterna till framtida industrialisering genom att föra materialkoncept från laboratorium till potentiell industriell skala. Den prioriterade vägen för detta är pulvermetallurgi och målet är att demonstrera för minst ett högentropimaterial hur detta kan tillverkas som pulver som sedan utgör råvaran för laserassisterad ytbeläggning. Projektet är en förstudie inför ett eventuellt större FoU-projekt.

Samarbetande organisationer

  • Höganäs (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.