Laserinducerad kristallisation. En ny generation av kontinuerliga kristallisatorer

Syfte och mål
Detta projekt är ett viktigt steg för att utveckla teknik och bygga en prototyp av en ny generation av kristallisatör. Vi fokuserar på önskade resultat av kristallisationsprocessen (t.ex. reproducerbarhet och välkontrollerade egenskaperna hos de framställda kristallerna, såsom storlek, distribution, form och struktur), snarare än på att försöka optimera befintlig teknik. Vi föreslår laserinducerad kristallisering som en ny och lovande teknik för att uppnå bra kontroll av själva processen och slutprodukterna.


Förväntade effekter och resultat
Ansökan har potential i att identifiera och förstå drivmekanismer för den framtida generationen av industriella kristallisatör. Vi kommer att titta på grundläggande fenomen i processen att bilda kristaller. Vi kommer att få en fullständigt validerad modell av bildandet av kristaller när en laser används. Vi ser denna studie och den teknik som föreslås som ett perfekt mål för att ge digitaliseringslösningar för processtyrning inom den kemiska industrin.


Planerat upplägg och genomförande
Vi kommer att genomföra en omfattande undersökning om fysikaliska fenomen som äger rum under och efter bestrålning av en laserstråle på en övermättad lösning. Genom våra numeriska simuleringar, kommer vi att titta på mekanismer för bildande, expansion och kollaps av bubblor som fungerar som ett kärnbildningsställe för kristaller. Vi är en grupp av forskare från Chalmers, Perstorp som en stor kemisk företag intresserade för den teknik som föreslås, Chalmers Industriteknik och Johsjö AB som tillverkare av först en laboratorieskala och sedan en pilotenhet.

Samarbetande organisationer

  • Perstorp AB (Privat, Sweden)
  • JohSjö-gruppen (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.