LUSTA - Ett verklighetslabb för stadens ljud

LUSTA adresserar bullerproblematiken i våra städer. Idag är var fjärde europé bullerstörd, vilket betyder 125 miljoner människor. Urbanisering och förtätning av städer ökar problemet.

Material, produkter och tjänster för att lösa bullerproblemen i städerna behövs och LUSTA bidrar till att sådana lösningar kan utvecklas genom en testarena i verklig miljö kombinerat med ett virtuellt upplevelselabb. Målet är att få bättre guidning i hur staden skall planeras för bra livskvalitet med människors hälsa i fokus.

LUSTA kan delas i fyra steg:

1. I LUSTA skapas möjligheter för materialtillverkare att testa produkter i verklig miljö i staden. Målet med lokalisering av testarenan är att den etableras i befintliga miljö som är så lik den framtida täta och funktionsblandade staden som möjligt. Testade material utvärderas utifrån flera aspekter. Mätdata från utvärderingar offentliggörs och utveckling av verktyg utifrån verifierade data blir möjlig.

2. Resultat auraliseras inom LUSTA i en virtuell ljudmiljö där ljudbilden kan simuleras till verklig skala där varierad utbredning av bullerdämpande material kan testas mot olika bullerkällor. Resultatet sprids.

3. I ett upplevelselabb kan intressenter, referensgrupper, medborgare, professionella uppleva effekten och en dialog förs om den upplevda ljudmiljön.

4. Från mätresultat och upplevelsen i auraliseringen har LUSTA även målet att bedöma hälsoeffekterna på människan.

 

Startdatum 2017-08-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.