Lättviktslösningar för robotiserad produktion av broar och byggnadsverk med stora spännvidder- LIGHTSPAN

Syfte och mål: Projektet ska ta fram nya lättviktskoncept, med olika metalliska konstruktionsmaterial och formnings- och fogningsteknologier för att möjliggöra robotiserad tillverkning av väsentliga komponenter till broar och byggnader, som fackverksbalkar, knutpunkter och farbaneplattor.
Projektets mål är: Utveckla lättviktskoncept för broar och stora takkonstruktioner som möjliggör robotiserad produktion, sänkta kostnader och ökad hållbarhet (viktreduktion >20%, produktivitet >20%, hållbarhet >20%). Verifiera teknologierna med Demonstratorer. Verktygslåda & Guideline Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultat är att lättviktskonceptens funktionalitet och möjlighet att produceras med robotiserad tillverkning visas ge stora kostnads- och viktreduceringar samt påvisar ökad hållbarhet. Även att LIGHTSPAN bidrar till att väsentligt förnya konstruktioner och byggtekniker. När de nya, mer effektiva koncepten och tillverkningsmetoderna är kända kommer de att nyttjas av fler. Detta leder till fler som viktoptimerar och automatiserar samt fler produkter med lägre miljöbelastning, högre produktvärde, effektivitet i tillverkning och stärkt konkurrenskraft. Upplägg och genomförande: Projektet löper på 3 år och har 6 arbetspaket: AP1 Konceptutveckling AP2 Beräkningsmodeller ska optimera fackverkskonstruktioner och enskilda komponenter. AP3 Struktur- och komponentoptimering tar fram verktyg för sammankopplad, flerskalig optimering. AP4 Konstruktionslösningar skapar detaljlösningar. AP5 Produktionstekniker studerar olika tillverkningsmöjligheter. AP6 Resultatsammanställning, projektledning, kunskapsspridning sammanställer resultat, rapporterar, tar fram Guideline, ordnar projektledning och resultatspridning.

Samarbetande organisationer

  • Swerim AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-12-04
Slutdatum 2023-11-30

Sidansvarig Publicerad: sö 25 jul 2021.