Lätta elfartyg

Detta projekt syftar till att identifiera möjligheten att utnyttja ny teknik till att ta fram mer energi- och kostnadseffektiva fartyg.  Nya alternativa drivsystem och annan ny teknik ger möjligheter till att förenkla de tekniska systemen ombord. Exempelvis kan el/batteridrift av fartyg, på samma sätt som i bilar, minska behovet av stödsystem till maskineri och bränslehantering. Ett helt nytt tänkande där målet är att minska vikten och förenkla installationerna och därmed kostnaden för fartyget ska studeras. På konceptuell nivå studeras designalternativ som t.ex. behov och placering av maskinrum. Även system som traditionellt finns ombord som tex lasthanteringssystem i form av ramper och hissar på Ro-Ro fartyg ska ifrågasättas och jämföras med möjliga alternativ i hamnarna. Dessa problemområden kommer att kräva nya fördjupade utvecklingsprojekt.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • ScandiNAOS AB (Privat, Sweden)
  • ABB (Privat, Switzerland)
  • Wallenius Marine AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.