Lösningar för trådlös kommunikation med hög datatakt

Hundratals GHz bandbredd är idag outnyttjat och tillgängligt för trådlös kommunikation, radar, och sensor-applikationer i frekvensområdet 100 GHz till 500 GHz (s k THz-området). Traditionella komponenter för detta frekvensområde är mycket dyra, otympliga, och kräver mycket energi. Detta har förhindrat utvecklingen av tillämpningsområden. I detta multi-disciplinära projekt kommer vi att ta fram en ny teknologi-plattform som kombinerar kunskapen att konstruera komplexa kretsar för detta frekvensområde, med design av antenner, kapsling och system. Vi kommer att ta fram helelektroniska sändar- och mottagar-moduler för spektrumeffektiv trådlös kommunikation för datatakter upp till 100 Gbps, vilket är en faktor 10 högre än idag existerande lösningar. Våra lösningar baseras på nya kommersiella halvledarprocesser vilket medger mass-fabrikation och en reduktion av kostnaden för THz-system med en faktor 10-100. Teknologi-plattformen kan även användas i olika sensor-applikationer inom frekvensområdet 100-500 GHz, med bandbredder upp till ca 50 GHz, eventuellt ännu högre. Kretsarna, antennerna, och signal-processning som utvecklas i detta program kommer att göra det möjligt att undersöka helt nya applikationer inom THz-system, från punkt-multipunkt kommunikation, till trådlösa data-center kommunikationsnätverk, MIMO-kommunikation med lob-styrning, och realtids THz-kameror för att nänma några exempel.

Startdatum 2014-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.