Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering

Ett forskningsprojekt som pågår 2014–2018. Projektet är en del av Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (Sustainable Integrated Renovation—SIRen) som finansieras av forskningsrådet Formas med 23 miljoner SEK och lika mycket från medverkande organisationer. Projektet ska utveckla en modell för hållbar renovering som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Lärande Lab Hammarkullen är en plattform för fastighetsägare, boende, forskare och företag att gemensamt lära om hur renovering av bostadshus kan göras på ett hållbart sätt på lång sikt och med hänsyn till alla olika perspektiv. Vi söker svar på:

Hur påverkar olika livsstilar hållbar renovering?
Hur ska boende inkluderas tidigt i processen?
Hur ska hyresgäster involveras i själva besluten? 

Medverkande organisationer i Lärande Lab Hammarkullen: Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Chalmers Arkitektur, Göteborgs Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Rotpartner.

Samarbetande organisationer

  • Framtiden (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Hyresgästföreningen (Non profit, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.