Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att ta fram kunskap om hur minikretsloppsparker och återbrukscentraler kan fungera som mötesplatser och lärcenter för att ge möjlighet till återbruk, återvinning av farligt avfall, delandepooler, reparation och kreativt återbruk.

Under projektet utvecklas, testas och utvärderas fyra kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler i fyra stadsdelar med socioekonomiska skillnader och olika förutsättningar i Göteborg. Verksamheternas innehåll ska växa fram genom medskapande med finansiärer, tjänstemän och berörda invånare. Projektet skall ta fram värdefull kunskap kring kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukcentraler, vilket är viktigt för att liknande satsningar ska kunna göras på andra platser. Verksamheterna syftar till att minska de totala avfallsmängderna från hushåll och erbjuda nya hållbara alternativ till konsumtion.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Familjebostäder i Göteborg (Offentlig, Sweden)
  • Hyresgästföreningen (Non profit, Sweden)
Startdatum 2017-06-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.