Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.