Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.